GDPR - spracúvanie osobných údajov

Kliknutím na PDF súbor nižšie si môžete prečítať naše prehlásenie prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov.